Veiklos sritys

VYKDOMOS PROGRAMOS

„PIENAS VAIKAMS” IR „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO” PROGRAMOS

     Nuo 2010/2011 m. m. darželyje pradėtos vykdyti programos „Pienas vaikams” ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose”.

   Šių programų tikslas – mitybos kokybės gerinimas,  pieno produktų, vaisių vartojimo skatinimas, sveikos mitybos įgūdžių ugdymas. Programos metu šalia kasdieninio meniu vaikams papildomai tiekiami pieno produktai: jogurtas, varškė, sūris ir vaisiai.

 PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI”

„Zipio draugai“ – tai tarptautinė programa, kurios tikslas yra padėti 5-7 metų vaikams išmokti lengviau įveikti kasdienius sunkumus. Programa siekia pagerinti vaikų emocinę savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Dalyvaudami programoje „Zipio draugai“ vaikai mokosi:
• atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos;
• aiškiai įvardinti/pasakyti tai, ką nori pasakyti;
• įdėmiai klausytis;
• kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams;
• rasti draugų ir išsaugoti draugystę;
• įveikti vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą;
• nesileisti, kad būtų priekabiaujama;
• spręsti konfliktus;
• išgyventi pasikeitimus ir netektis bei prie jų prisitaikyti.

Programa padeda vaikams įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, moko ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti, ugdo vaikų empatiją.

Kiekviena programos dalis skirta atskirai temai.
1 dalis „Jausmai“: vaikai pradeda programą kalbėdamiesi apie jausmus – liūdesį, džiaugsmą, pyktį, pavydą, jaudulį. Jie mokosi pasakyti, kaip jaučiasi vienoje ar kitoje situacijoje ir ieško būdų, galinčių padėti pasijusti geriau.

2 dalis „Bendravimas“: šioje dalyje vaikai mokomi sėkmingai bendrauti: klausytis kitų, prašyti pagalbos ir aiškiai išreikšti tai, ką jie nori pasakyti, net jei tai ir sudėtingas dalykas. Šių valandėlių metu dažnai atsiveria net ir tyleniai, kurie išmoksta laisviau reikšti savo nuomonę.

3 dalis „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“: čia vaikai daugiau sužino apie draugystę – kaip susidraugauti ir išsaugoti draugystę, ką daryti, jei jie jaučiasi vieniši ir atstumti. Jie mokosi atsiprašyti ir susitaikyti su draugu po ginčo.

4 dalis „Konflikto sprendimas“: šioje dalyje kalbama apie tai, kaip spręsti konfliktus, ir pedagogai pastebi, kad vaikai išmoksta daug lengviau įveikti visokius nesutarimus. Taip pat nagrinėjama priekabių, arba patyčių, problema, ir vaikai ieško būdų, kaip sustabdyti priekabiautojus.

5 dalis „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“: čia kalbama apie didesnių ir mažesnių pasikeitimų išgyvenimą. Didžiausias pasikeitimas – tai kieno nors mirtis. Nors suaugusiems apie mirtį kalbėti dažnai labai sunku, vaikams taip būna retai: jie vertina galimybę atvirai pasikalbėti šia tema, daugeliui suaugusiųjų tapusia tikru tabu. Vienos valandėlės metu vaikai aplanko netoliese esančias kapines, ir, kaip nebūtų keista, kartais tai jiems tampa pačia įdomiausia visos programos valandėle.

6 dalis „Įveikiame“: ši, paskutinioji, programos dalis įtvirtina vaikų įgytas žinias ir gebėjimus. Paskutinė valandėlė skiriama šventei – tada kiekvienam vaikui įteikiamas „Zipio draugų“ pažymėjimas.

PROGRAMA „KYMOCHI“

„Kymoči“ (japoniškai „kymochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kymoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kymoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis.

Programos tikslas – išmokti valdyti ir išreikšti jausmus pozityviu būdu.

Uždaviniai:
• Išmokti atpažinti ir valdyti emocijas;
• Mokytis rūpintis ir padėti kitiems;
• Ugdytis gebėjimą kurti pozityvius santykius.

Kymočiai – žaislai turintys jausmus. Šiais žaislais siekiama ugdyti savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Jie padeda kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi jausmų pavadinimų, kaip bendrauti, kaip valdyti savo jausmus. Mažieji susipažįsta su kymočiais, išmoksta jų vardus, kokius jausmus jie simbolizuoja.

Yra penki minkšti žaislai – kymočiai. Kiekvienas turi skirtingus jausmus, charakterį, pomėgius:

 • Balandė Meilė – atrodo lyg visų kymočių mama. Ji miela, rūpestinga ir pašalina visus
  nesklandumus. Balandė Meilė yra personažas, ugdantis vaikų kilnumą, rūpestingumą,
  išdidumą, dėkingumą ir optimizmą;
 • Debesėlis – nenuspėjamas personažas. Vieną dieną jis linksmas, kitą – piktas, koks bus trečią,
  niekas nežino. Jis padeda vaikams išmokti numatyti, planuoti ir naudoti tokį balso toną, veido
  išraišką ir žodžius, kurie nepaisant nemalonių jausmų padėtų išlaikyti teigiamus santykius;
 • Lipšniakojė – miela ir jausminga būtybė. Ji visada šypsosi, nori apsikabinti, neatsisako padėti,
  tačiau kartais neįvertina savo jausmų bei draugiškumo stiprumo ir taip užgožia kitus. Lipšniakojė padės vaikams išmokti susikoncentruoti;
 • Vikšrelis – protingas, atidus ir labai atsargus. Vikšrelis yra personažas, mokantis vaikus kaip
  įsijungti į žaidimus ir būti drąsiu siekiant savo tikslų;
 • Katytė – moka įtikinti. Kai ji ką nors nusprendžia, jos niekas nesustabdys. Katė yra personažas,
  ugdantis vaikų kantrybę, atlaidumą, paslaugumą, sugebėjimą sprendimus priimti gražiai. Moko
  būti lyderiais.

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ Ikimok-ug-programa-Vaikystės takeliu

Priešmokyklinio ugdymo programa Priešmokyklinio-ugdymo-programa-nuo-2022-09-01

REKOMENDACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS „ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“

Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms organizuoti. Dalyvaudami šiose veiklose vaikai turės galimybę įgyti gebėjimus, kurie  yra svarbūs vaikams iki šešerių metų ir kurie numatyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf).

Tikimąsi, kad šis rinkinys padės tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui.

Rinkinius sudaro 4 dalys:

Žaismė ir atradimai. Vadovas  pedagogui, kaip naudotis  metodinės medžiagos rinkiniais.

Pakylėta kasdienybė. Rekomendacijos pedagogams kaip formuoti estetinę grupės/ugdymo įstaigos aplinką.

I rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus iki 3 metų (8 knygelės).

II rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus nuo 3 m. iki 6 m. (10 knygelių).

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17255

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17300

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KOMPLEKTAS „EMIS“

Tikslas – ugdyti pagrindines priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, padėti pedagogui, dirbančiam su šiuolaikiniu vaiku, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, skatinti giliau pažinti vaiko asmenybės ypatumus.

Naujas priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektas EMIS kviečia mokyti(s) žaidžiant ir tyrinėjant!

Parengta pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinuko veiklos sąsiuvinyje:

 • įvairaus sudėtingumo užduotys, glaudžiai susietos su priešmokyklinuko knygos medžiaga;
 • smagios praktinės ir kūrybiškumą skatinančios užduotys;
 • savaitės temoms apibendrinti skirtos veiklos: tyrinėjimai ir eksperimentai;
 • įsivertinimo ir motyvavimo sistema.

VYKDOMI PROJEKTAI

PROJEKTAS „AUGU KARTU SU KNYGA”

Projektas „AUGU KARTU SU KNYGA“ – tai ilgalaikis projektas, skirtas visiems darželio vaikams. Šis projektas skatina vaikų ryšių stiprinimą, gerina vaikų emocinę sveikatą bei intelekto vystymąsi; skatina vaikus saugiai ir įdomiai augti; ragina skaityti vaikams balsu kasdien, propaguoja skaitymo kultūrą šeimose, darželyje, bibliotekoje. Prisideda prie individualios ir bendros gyvenimo kokybės.

Informacija atnaujinta — 2023/11/17 | << ATGAL

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė

PAIEŠKA SVETAINĖJE

Projektai

Projektai
Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ naujienos

Leidinys „Vaikų sveikatos žemėlapis“

Leidinys „Vaikų sveikatos žemėlapis“

Steigėjas

Steigėjas

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190649911
A. s. LTxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Justina Zaleckienė

Sodų g. 7, 26103 Elektrėnai
Tel./faks. (8 528) 39217
Tel. (8 528) 39720
El. p.: darzelisdrugelis@gmail.com

2024 © Elektrėnų vaikų l-d „Drugelis“
Versija neįgaliesiems