Psichologas

 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius vaikus;
 • šviečia Darželio bendruomenę vaikų bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos lopšelyje-darželyje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;
 • veda vaikų socialinių įgūdžių ugdymo valandėles;
 • atlieka aktualius Darželyje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į Darželio bendruomenės poreikius;
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

PSICHOLOGO ASISTENTO DEIVIDO MARCINKEVIČIAUS DARBO LAIKAS

Kontaktinis darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 – 10.00; 13.30-15.30

8.00 – 11.00

8.00 -11.00

Nekontaktinis darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00-17.00

Psichologo asistento nekontaktinio darbo laiko veikla:

 • pasiruošimas individualiai veiklai, veikloms grupėse, tėvų susirinkimams;
 • paskaitų, pranešimų rengimas;
 • dalyvavimas tėvų susirinkimuose;
 • psichologinio tyrimo, anketų rezultatų skaičiavimas, analizė, išvadų-rekomendacijų rengimas;
 • Metodinės, švietėjiškos, prevencinės medžiagos rengimas;

iIndividualios psichologo asistento veiklos progra parengimas ir ataskaitos rengimas;

 • konsultavimasis su kuratore;
 • profesinės kvalifikacijos tobulinimas.
Informacija atnaujinta — 2023/11/17 | << ATGAL

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė

PAIEŠKA SVETAINĖJE

Projektai

Projektai
Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ naujienos

Leidinys „Vaikų sveikatos žemėlapis“

Leidinys „Vaikų sveikatos žemėlapis“

Steigėjas

Steigėjas

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190649911
A. s. LTxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Justina Zaleckienė

Sodų g. 7, 26103 Elektrėnai
Tel./faks. (8 528) 39217
Tel. (8 528) 39720
El. p.: darzelisdrugelis@gmail.com

2024 © Elektrėnų vaikų l-d „Drugelis“
Versija neįgaliesiems