Specialusis pedagogas

 • padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo pratybas;
 • atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą ir įvertina vaikų pasiekimus;
 • bendradarbiaudamas su kitais pedagogais, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • bendradarbiauja su kitais dirbančiais darbuotojais bei tėvais (globėjais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS SAULĖS BULAUKAITĖS DARBO LAIKAS

Kontaktinis darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8:00 – 13:00

8:00 – 13:00

8:00 – 10:00

8:00 – 12:30

Netiesioginios darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

Trečiadienis

13:00 – 17:00

13:00 – 16:30

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS ANŽELIKOS URVAKIENĖS DARBO LAIKAS

Kontaktinis darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

16. 00 – 18.00

16. 30 – 18.00

14.30 – 16.30

Netiesioginios darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Penktadienis

6.00 – 8.30

17.00 – 18.00

Specialiojo pedagogo nekontaktinio darbo laiko veikla:

 • Planuoti ir pasirengti specialiosioms pratyboms;
 • Bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais;
 • Dokumentų rengimas;
 • Dalyvavimas susirinkimuose;

 • Metodinė, švietėjiška veikla;

 • Profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

 

Informacija atnaujinta — 2023/11/17 | << ATGAL

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė

PAIEŠKA SVETAINĖJE

Projektai

Projektai
Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ naujienos

Leidinys „Vaikų sveikatos žemėlapis“

Leidinys „Vaikų sveikatos žemėlapis“

Steigėjas

Steigėjas

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190649911
A. s. LTxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Justina Zaleckienė

Sodų g. 7, 26103 Elektrėnai
Tel./faks. (8 528) 39217
Tel. (8 528) 39720
El. p.: darzelisdrugelis@gmail.com

2024 © Elektrėnų vaikų l-d „Drugelis“
Versija neįgaliesiems