Dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. gegužės 18 d.

Gerbiami tėveliai (globėjai), prašau susipažinti su „Ugdymo organizavimo Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ nuo 2020 m. gegužės 18 d. tvarkos aprašu“ patvirtintu Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2020-05-13 įsakymu Nr. V-42. Ugdymo organizavimo nuo 05 18 tvarkos aprašas

Tėvai (globėjai) nusprendę vesti vaiką (-us) į Lopšelį-darželį nuo 2020 m. gegužės 18 d. apie tai informuoja grupės mokytoją, užpildo prašymą Lopšelio-darželio direktoriui „Dėl vaiko ugdymo įstaigoje“ (1 priedas) ir jį pateikia el. paštu darzelisdrugelis@gmail.com arba užpildo pirmą dieną atvedus vaiką (-us) į įstaigą.

Prašymas tėvams dėl vaiko ugdymo nuo 05 18

Sutikimas darbuotojams dėl sveikatos tikrinimo

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190649911
A. s. LTxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Justina Zaleckienė

Sodų g. 7, 26103 Elektrėnai
Tel./faks. (8 528) 39217
Tel. (8 528) 39720
El. p.: darzelisdrugelis@gmail.com

2020 © Elektrėnų vaikų l-d „Drugelis“
Versija neįgaliesiems