Tarptautinė konferencija „Įtraukios edukacinės erdvės ugdymo(si) procese“

Vis didesnę reikšmę ugdyme įgyja švietimo įstaigų edukacinės erdvės, kryptingai kuriamos visos bendruomenės. Ikimokyklinėse įstaigose mokiniai praleidžia didžiąją dienos dalį. Pritaikytos ugdymo procesui universaliojo dizaino vidaus ir išorės edukacinės erdvės tampa vienu iš ugdymo veiksnių, prisideda prie švietimo kokybės tobulinimo, gerina įstaigos mikroklimatą.

Lietuvos švietimo įstaigoms formuojant uždavinį kurti atvirą ir dinamišką ugdymosi aplinką, kyla poreikis nagrinėti edukacinių erdvių kūrimo ir pritaikymo ugdymosi procese praktiką, tendencijas, dalintis gerąją patirtimi ir ieškoti atsakymų atliepiant ateities poreikius.

Konferencijos nuostatai

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė

PAIEŠKA SVETAINĖJE

Projektai

Projektai
Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ naujienos

Leidinys „Vaikų sveikatos žemėlapis“

Leidinys „Vaikų sveikatos žemėlapis“

Steigėjas

Steigėjas

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190649911
A. s. LTxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Justina Zaleckienė

Sodų g. 7, 26103 Elektrėnai
Tel./faks. (8 528) 39217
Tel. (8 528) 39720
El. p.: darzelisdrugelis@gmail.com

2024 © Elektrėnų vaikų l-d „Drugelis“
Versija neįgaliesiems