Logopedas

LOGOPEDĖ NIJOLĖ GURINIENĖ

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 7.30 – 12.30

Antradienis 7.30 -12.30

Trečiadienis 7.30-12.30

Ketvirtadienis 7.30 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 9.00

  • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, numato kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, specialiuosius poreikius;
  • Vaiko amžių atitinkančių taisyklingo kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos įgūdžių ugdymas;
  • Vaiko garsų tarimo korekcija (burnos motorikos lavinimas, garsų mokymas ir įvertinimas);
  • Darbas su vaiku, turinčiu kalbos neišsivystymą, kalbos raidos sulėtėjimą (žodyno plėtojimas, rišlios kalbos ugdymas);
  • Teikia rekomendacijas tėvams ir pedagogams apie vaiko kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus ir ugdomo klausimais.

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ NIJOLĖ GURINIENĖ

Pirmadienis 14.30 –16.45

Penktadienis 10.00 –12.15

  • padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo pratybas;
  • atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą ir įvertina vaikų pasiekimus;
  • bendradarbiaudamas su kitais pedagogais, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • bendradarbiauja su kitais dirbančiais darbuotojais bei tėvais (globėjais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Informacija atnaujinta — 2020/11/06 | << ATGAL

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190649911
A. s. LTxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Justina Zaleckienė

Sodų g. 7, 26103 Elektrėnai
Tel./faks. (8 528) 39217
Tel. (8 528) 39720
El. p.: darzelisdrugelis@gmail.com

2021 © Elektrėnų vaikų l-d „Drugelis“
Versija neįgaliesiems